سكوتي به رنگ چشماي تو

عشق....

عشق واسه يه زن وقتيه كه از روي ناراحتي

با دستاي ظريفش روي سينه ي ستبرمردش مي كوبه و

مرد اروم بغلش مي كنه

دستاشو مي بوشه و ميگه

نزن گلم دستاي خودت درد ميگيره...

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

+ نوشته شده در سه شنبه 14 آذر 1391برچسب:, ساعت 18:20 توسط نجمه


زن زيبا

اين بار اگر زن زيبايي ديديد

هوس را زنده به گوركنيد!

وخدارا شكركنيد براي خلق اين زيبايي

زير باران اگر دختري را سوار كرديد

به جاي شماره ،به او امنيت بدهيد!

اورا به مقصدمورد نظرش برسانيد

نه به مقصد مورد نظرتان!

درتاكسي خودرا به در بچسبانيد، نه به او!

بياييد فارغ از جنسيت

كمي مرد باشيد!!!!

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

+ نوشته شده در سه شنبه 14 آذر 1391برچسب:, ساعت 17:45 توسط نجمه