سكوتي به رنگ چشماي تو

خیلی وقت است که بی تابم دلم تاب می خواهد !و یک هل محکم که دلم هری بریزد پایین  هرچه در خودش تلنبار کرده را

+ نوشته شده در چهار شنبه 13 شهريور 1392برچسب:, ساعت 21:11 توسط نجمه